Kullanıcı Sözleşmesi

İnternet Sitesi’ne ve/veya Uygulama’ya kayıt formunu doldurarak  üye olmanızdan itibaren, aşağıda yazılı olan ve Programa üye olmaya ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

Üyeliğinizi oluştururken, bu metni okuduğunuzu ifade eden bir bölümle karşılaştığınızda ilgili kısmı işaretlemeniz Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. İnternet Sitesi’ne ve/veya Uygulama’ya üye olmadan önce lütfen işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni dikkatle okuyunuz ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin içeriğinin tamamını onaylamıyorsanız üye olmayınız.

1. SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI VE KONUSU

1.1. Kullanıcı Sözleşmesi, İnternet Sitesi ve/veya Uygulama’ya Hizmetler’den faydalanmak üzere belirtilen şekilde üye olan tüm Kullanıcılar için geçerlidir. Her Kullanıcı, İnternet Sitesi ve Uygulama’nın sahibi olan SİSTEMKOD BİLİŞİM (Bundan böyle "SİSTEMKOD" olarak anılacaktır.) ile akdettiği işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine uygun davranacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

1.2. SİSTEMKOD, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin hüküm ve koşullarını dilediği zaman, ayrıca herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Bu değişiklikler, İnternet Sitesi ve Uygulama’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2. TANIMLAR

UYGULAMA : Hizmetler’in akıllı telefon, tablet ve benzeri mobil cihazlar ile akıllı televizyon sistemleri veya benzer platformlarda kullanımı için tasarlanmış ve her türlü fikri ve sınai hakkı SİSTEMKOD’a ait olan yazılımı ifade eder.

HİZMETLER : SİSTEMKOD tarafından İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden Kullanıcılar’a sunulan  hizmetleri ifade eder.

KULLANICI : SİSTEMKOD’un Hizmetler’inden faydalanmak üzere İnternet Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden üyelik işlemlerini tamamlayan gerçek ve tüzel kişilerdir. 

İÇERİK : İnternet Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da yayınlanan SİSTEMKOD tarafından yüklenmiş her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgelerlerdir. 

ARAYÜZ : İçerikler’in Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla kullanılan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları SİSTEMKOD’ya ait olan, her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.

VERİTABANI : İnternet Sitesi’nden ve Uygulama’dan erişilen İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti SİSTEMKOD’ a ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veriler bütünü ve bu verilerin okunabilmelerini sağlayan yazılımların tamamıdır.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. Kullanıcılar işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul ederek;

Gerçek kişi Kullanıcılar 18 yaşından büyük olduklarını ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduklarını,

Tüzel kişi Kullanıcılar ise, Üyelik Sözleşmesi’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu 

ve SİSTEMKOD.com’dan her türlü mail, sms ve mobil bildirim alabileceğini ve bilgilendirilebileceğini,peşinen kabul ve beyan ederler.

3.2. Kullanıcılar’ın üyelik başvurularının kabulü SİSTEMKOD’un inisiyatifindedir. SİSTEMKOD, ayrıca herhangi bir gerekçe göstermeksizin üyelik taleplerini geri çevirebilir ve/veya üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra üyeliği geçici olarak veya sürekli olarak durdurabilir, iptal edebilir, ayrıca herhangi bir gerekçe göstermeksizin Hizmet vermeyi kesebilir. Bu taktirde SİSTEMKOD’nun Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

3.3. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nin ve/veya Uygulama’nın ilgili bölümünden üyelik formunun doldurarak ve gerekli bilgileri vererek ve gerekli olması halinde kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, bu işlemlerin SİSTEMKOD tarafından onaylanması ile kendilerine ait bir kullanıcı adı ve şifreye sahip olacaktır. Kullanıcılar, İnternet Sitesi ve Uygulama’ya elektronik posta adresleri, telefon numaraları ve şifreleri ile giriş yaparlar. Kullanıcı adı ve şifre, ilgili Kullanıcı’ya özel olup Kullanıcılar kendilerine ait kendilerine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Kullanıcılar’ın şifrelerini unutması halinde SİSTEMKOD, Kullanıcı tarafından sisteme girilen e-posta adresine bir hatırlatma bağlantısı gönderecektir.

3.4. Kullanıcılar, SİSTEMKOD’ın İnternet Sitesi’nin ve Uygulama’nın ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Kullanıcılar, Hizmetler’in talep edilen şekilde verilebilmesi için kendilerine ait bilgileri, gerçek ve eksiksiz şekilde vermekle yükümlü olduklarını; aksi taktirde, çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Kullanıcılar kendilerinden talep edilen bilgileri tam, doğru ve gerçeğe uygun şekilde vermekle yükümlü olduklarını ve söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı SİSTEMKOD ile Kullanıcı arasında çıkabilecek herhangi bir zarardan veya sorundan dolayı sorumlu olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

3.5. 18 yaşından küçük kişiler üye olamazlar. Kullanıcı’nın 18 yaşından küçük olduğunu tespiti halinde üyelik işbu Kullanıcı Sözleşmesi ayrıca herhangi bir bildirim zorunluluğu olmaksızın sona erdirilir.

3.6. Kullanıcılar, alacakları tüm hizmetleri kişisel kullanımları amacıyla verileceğini taahhüt ederler. Bu kapsamda SİSTEMKOD, hizmeti sınırlama hakkını saklı tutar.

3.7. SİSTEMKOD, Hizmetler kapsamında hiçbir Kullanıcı’ya belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. SİSTEMKOD, Hizmetler’in usulüne uygun şekilde, zamanında ve güvenli bir şekilde sunulması için gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder; bununla birlikte, Hizmetler’in sayılan şekillerde vereceğini taahhüt etmez. SİSTEMKOD, gerekli gördüğü zamanlarda Hizmetler’i askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetler’in askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı SİSTEMKOD’un Kullanıcılar’a karşı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

3.8. İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden alınan hizmetler, sisteme yüklenen bilgiler üzerinden yapılır.

3.9. İnternet Sitesi ve Uygulama’da verilen ücretsiz hizmetler Sistemkod tarafından belirlenmektedir.

3.10. SİSTEMKOD, hiçbir koşul altında Üyeler tarafından sağlanan bilgi ve İçerikler’den dolayı sorumlu değildir.

3.11. SİSTEMKOD, Kullanıcılar’ın üye olurken SİSTEMKOD ile paylaştıkları bilgiler ve İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden yaptıkları diğer işlemlerden sağladıkları her türlü bilgi ve verileri, kaydetmek, kullanmak, işlemek, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip saklamak, istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, Kullanıcılar’ın genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini bu anlamda Kullanıcılar’a daha zengin ve isabetli İçerikler sunabilmek amacıyla geliştirmek için kullanabilme hakkına sahiptir. Kullanıcılar bu konuda açık rızaları bulunduğunu kabul ve beyan ederler. Kişisel verilerin kullanımı konusunda Gizlilik Politikası hükümleri geçerlidir.

3.12. SİSTEMKOD, Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi ve Uygulama’yı kullanımından oluşacak veriler ile İnternet Sitesi ve Uygulama’ya yükleyecekleri mesajlar ve yorumlar da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm İçerikler’i tamamen veya kısmen denetleyebilir, yedekleyebilir ve/veya silebilir. İçerikler’in bu işlemler sonucu silinmesi halinden SİSTEMKOD sorumlu tutulamaz.

3.13. İnternet Sitesi’nin ve Uygulama’nın kullanılmasından oluşacak her türlü verinin fikri haklar da dahil olmak üzere tüm hakları SİSTEMKOD’a aittir. Söz konusu verilerin anonimleştirilerek kullanılması Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

3.14. İnternet Sitesi’nden ve Uygulama’dan erişilen İçerikler ile Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler İnternet Sitesi’nin, Uygulama’nın, Veritabanı’nın, Arayüz’ün, tasarımı, metni, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm elemanları SİSTEMKOD’ya aittir ve/veya SİSTEMKOD tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir ruhsat ile edinilmiştir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında, SİSTEMKOD tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde SİSTEMKOD’nun İnternet Sitesi, Uygulama, Veritabanı, Arayüz de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi’nden doğan her türlü hakkı saklıdır.

4. ÜYELER’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcılar, İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcılar’ın, İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.

4.2. Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerine aykırılık hallerinde SİSTEMKOD’un doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi her türlü zararının tazminini talep hakkı saklıdır.

4.3. Kullanıcı Sözleşmesi, İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da verilen Hizmetler’in SİSTEMKOD tarafından sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona erer.

4.4. Kullanıcılar, İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden yaptıkları her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceklerini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.5. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ni, Uygulama’yı ve genel olarak Hizmetler’i belirtilen ve izin verilen şekillerde kullanacaklarını ve aksi şekilde kullanmaları halinde SİSTEMKOD’nun her türlü maddi ve manevi zararını karşılamakla yükümlü olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

5. YASAKLAR VE SORUMLULUK HALİ

5.1. Kullanıcılar, Hizmetler’i hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt ederler.

5.2. İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır.

6. GEÇERLİLİK VE DEĞİŞİKLİK

6.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı İnternet Sitesi’ne ve Uygulama’ya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Kullanıcı’nın üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

6.2. SİSTEMKOD tarafından İnternet Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da yayınlanan diğer metinlerin tamamı işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

6.3. Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri SİSTEMKOD tarafından güncellenebilir. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ne ve Uygulama’ya her giriş yaptıklarında güncellenmiş hükümleri aynen kabul etmiş sayılmaktadır.

7. YÜRÜRLÜK VE FESİH

7.1. Kullanıcı ile SİSTEMKOD arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türkiye Cumhuriyeti hukuku olup her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.2. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin ve/veya Uygulama’nın kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta SİSTEMKOD’un Veritabanı’nında, sunucularında veya başkaca bir ortamda tuttuğu her türlü elektronik veya fiziksel bilgi ve kayıtların kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, SİSTEMKOD’u yemin teklifinden ari kıldığını ve işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesiyle birlikte süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.

7.4. SİSTEMKOD ve Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni diledikleri zaman sona erdirebilir. Bu taktirde, SİSTEMKOD ve Kullanıcı’nın birbirlerinden olan alacaklarına halel gelmez.