Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi ve İptal İade Koşulları


MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: SİSTEMKOD BİLİŞİM. 

PROGRAM : Gökgünlük programı bundan böyle "program" olarak geçecektir.

Program üzerinden satış yapan SİSTEMKOD BİLİŞİM (SİSTEMKOD olarak anılacaktır) AZİZ MAHMUT HÜDAYİ MAHALLESİ EKSİ MAHKEME SOKAK NO:14/1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL , Tel:  0216 695 10 45 , Eposta: info@sistemkod.com

ALICI: Müşteri

Sistemde üyelik bilgileri mevcut olan, programı kullanan kimse.


MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Program üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. pProgramın ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


MADDE 3 - SÖZLEŞME TARİHİ:

Programa yapılan üyelik tarihi esastır.


MADDE 4 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Mal/hizmetin cinsi ve türü, kullanım süresi ve tüm vergiler dâhil satış Programın mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.


MADDE 5 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:

Mal/hizmetin peşin fiyatı programın paketler sayfasındaki içerikte mevcuttur.


MADDE 6 - PEŞİNAT TUTARI:

Mal/hizmetin peşin fiyatı programın paketler sayfasındaki içerikte mevcuttur.


MADDE 7 - ÖDEME PLANI:

Alıcının, programdan seçmiş olduğu ödeme biçimi geçerlidir. Kredi kartı ile ödeme yapılması halinde ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden  ödemelerini takip edebilir.


MADDE 8 - CAYMA HAKKI:

Ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcı, programın satın alınmasından sonra 24 saat içinde çalışmaması, kullanılamaz olması gibi durumlarda ancak arıza tespitiyle birlikte iptalini isteyebilir.

SİSTEMKOD, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının programı kullanamaması, yanlış bilgi vermesi gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.


MADDE 9 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


MADDE 10 - YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.